Skip to main content

Det er høy aktivitet på byggeplassen og akkurat nå er det over 70 mennesker i arbeid på tomten.  tillegg kommer et stort team av anleggsledere, prosjekterende og byggherreadministrasjon.

5 heisekraner, 7-9 gravemaskiner og 3 borerigger er også i full drift!
Byggegropa nå ferdig er utgravd og første delstøp av bunnplaten er gjort. Dette ble feiret med med pizza til alle arbeiderene!

Det pågår mye arbeider med vei og infrastruktur på flere områder rundt byggegropen. Bygging av infrastruktur tilpasses byggeplassens drift, logistikk og hva som må bygges når.

I oktober begynner montering av prefabrikkerte betongelementer, og etter det vil man se at byggverket begynner å reise seg – «stablingen» er da i gang! Oppstart montering av betongelementer er en viktig milepæl og  det jobbes nå skift i deler av byggegropen for å komme i mål. Under den første delen av monteringsarbeidet vil det også være skiftarbeid på byggeplass . Det er en spennende fase hvor vi vil oppleve prosessen med transformasjonen av byområdet!

Bildet er fra onsdag 31/8