Skip to main content

Vertikal – med 10 etasjer over 2 etasjer med kjøpesenter vil være «stablet ferdig» rett over årsskiftet 22/23.  Det monteres ca 1,7 etasjer pr. uke. Det jobbes nå to skift fra 07-20 frem til ca 1 februar 2023, hvor det blir vanlig drift.

Mot sør gjenstår fortsatt betydelige støpearbeider for ny kjeller, som pågår parallelt.

Videre pågår også omfattende arbeider med nye veier og teknisk infrastruktur rundt bygget,
med etablering av midlertidig G.A.Stoulandsvei og omlegging regional høyspentkabel
til Kråkerøy. Forøvrig er også nye hovedtraseer for vann, avløp, fjernvarme, overvann etablert. 

Ny rundkjøring vil bli påbegynt i januar 2023